HTTP

 • نام: http
 • نوع: ورودی

HTTP یک پروتکل برای اتصالات ورودی است. این سازگار با HTTP / 1.1 است.

InboundConfigurationObject

{
 "accounts": [
  {
   "user": "my-username",
   "pass": "my-password"
  }
 ],
 "allowTransparent": false,
 "userLevel": 0
}

accounts: [AccountObject]

آرایه ای که هر ورودی یک حساب است. به طور پیش فرض خالی است. اگر خالی نباشد، HTTP Basic Authentication برای درخواست های ورودی مورد نیاز است.

allowTransparent: true | false

اگر به trueتنظیم شده باشد، تمام درخواست HTTP برای این ورودی ارسال خواهد شد پروکسی، از جمله درخواست غیر پروکسی.

userLevel: number

سطح کاربر همه اتصالات این سطح را به اشتراک میگذارند.

AccountObject

{
 "user": "my-username",
 "pass": "my-password"
}

user: string

نام کاربری برای تأیید هویت HTTP

pass: string

رمز عبور برای احراز هویت HTTP.

از تنظیمات زیر در لینوکس برای استفاده از پروکسی HTTP در جلسه فعلی استفاده کنید.

 • صادرات http_proxy = HTTP: //127.0.0.1: 8080/ (URL است با توجه به پیکربندی خود را برای تغییر)
 • صادرات https_proxy =$http_proxy