Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sử dụng V2Ray

Cách nâng cấp V2Ray

 • Tải xuống gói mới nhất hoặc
 • Chạy lại tập lệnh cài đặt (chỉ dành cho Linux)

Lỗi V2Ray

 • Nếu bạn đang sử dụng Linux với systemd, bạn có thể xem nhật ký hoảng loạn bằng lệnh journalctl -u v2ray.
 • Nói chung bạn có thể chạy lệnh v2ray -config =<config-file> -test để xem thông tin lỗi.

Backward Compatibility

 • For configuration file (e.g., JSON), backward compatibility applies to at least one major releases. For example, V2Ray 4.x supports config files from V2Ray 3.x.
 • For Protobuf based communication protocols, such as Api, backward compatibility applies to at least one major releases.
 • For binary based commnunication protocols, such as Shadowsocks and VMess, it is always backward compatible when server version is not older than clients. When client version is newer, backward compatibility applies to at least 12 minor releases.

Lỗi V2Ray

Socks: Unknown Socks version: 67

Nguyên nhân có thể

 • You are using socks inbound in V2Ray, but your browser is configured to use HTTP proxy.

Dung dịch

 • Add a HTTP inbound in V2Ray, and then update your browser proxy settings to use this proxy.

Giấy phép của dự án này

Project V sử dụng giấy phép sau.

V2Ray

Mã nguồn và các bản phát hành chính thức được cấp phép theo giấy phép MIT, bao gồm mã nguồn và các bản phát hành trong kho lưu trữ sau.

V2Ray.Com

Trang web chính thức, v2ray.com, được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Ghi công 4.0 Quốc tế.

 • Including all visible text and pictures on the website.
 • Including Project V logo.
 • Including all source code that is used for generating the website, i.e., v2ray/manual.

Screenshot and other files

Tất cả các tệp của bên thứ ba được liệt kê bên dưới đều thuộc về người tạo của họ. Bất kỳ ai tạo tệp đều sở hữu tệp.

 • Including all screenshots of Project V.
 • Including all configuration files that are used to run Project V.
 • Including all logs generated by Project V during runtime.

Other content

Tất cả nội dung không được đề cập ở trên sẽ được cấp phép theo từng trường hợp.